CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Bạn Trần Thị Hoa Nhận Học Bổng Học Tập Xuất Sắc Tại Trường Semyung University

18/02/2021

Bạn Trần Thị Hoa đã nhận được học bổng có thành tích học tập xuất sắc tại trường đại học Semyung kỳ học mùa đông năm 2020.

Chúc mừng em và chúc em luôn duy trì thành tích học tập tốt. 

Bài viết liên quan