CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Danh Sách Các Trường Ưu Tiên Xuất Sắc Áp Dụng Cho Năm 2021

17/02/2021

Năm nay, không còn khái niệm trường Top 1% hay trường ưu tiên thường (Top 2%) nữa mà thay vào đó sẽ là trường Ưu tiên Xuất Sắc và trường Ưu Tiên. 

Dưới đây là danh sách trường Ưu Tiên Xuất Sắc tường đương với trường Top 1% cũ.

Bài viết liên quan