CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Nguyễn Thị Linh - Đại Học Nữ Sinh Seoul

13/12/2020

Bạn Nguyễn Thị Linh

Quên quán: Hải Dương

Sinh năm: 1997

Bạn Nguyễn Thị Linh đã từng sang lao động tại Nhật Bản sau đó về nước, sau một thời gia dài tìm hiểu các công ty du học bạn đã lựa chọn IKOMS và lựa chọn của bạn đã hoàn toàn chính xác để giờ bạn đã nhận được tấm visa du học Hàn Quốc trên tay. 

Bài viết liên quan