CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Bạn Bùi Thu Uyên Nhận Học Bổng Thành Tích Học Tập Xuất Sắc Tại Trường Gangneung Wonju National University.

08/02/2021
Kết thúc kỳ học mùa đông 2020 tại trường Gangneung Wonju National University. Bạn Bùi Thu Uyên đã Nhận Học Bổng Thành Tích Học Tập Xuất Sắc Tại Trường Gangneung Wonju National University.
Theo kết quả thi và Topik 5 đã có được thì bạn Bùi Thu Uyên Kỳ tháng 3 vào chuyên ngành tại trường sẽ nhận học bổng 100%.
Học sinh IKOMS xuất sắc.

Bài viết liên quan