CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Bạn Trần Thị Quỳnh Hoa đã đạt được giải 3 trong cuộc thi nói tiếng Hàn tại trường 세명대학교.

07/10/2022
Chúc mừng
bạn Trần Thị Quỳnh Hoa đã đạt được giải 3 trong cuộc thi nói tiếng Hàn tại trường 세명대학교.
Chúc em luôn học tập tốt và đạt được nhiều phần thưởng nữa.

Bài viết liên quan