CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Học Sinh IKOMS Nhận Học Bổng Thành Tích Học Tập Xuất Sắc Trường Đại Học Hannam

24/02/2021

Chúc mừng hai bạn Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Thị Phương đã nhận được học bổng có thành tích học tập xuất sắc tại trường đại học Hannam 한남대학교.

Bạn Hoàng Thị Phương nhận học bổng thành tích học tập xuất sắc lớp 4. Banh Phương sang học tập 4 kỳ thì cả 4 kỳ đều đạt thành tích nhận học bổng xuất sắc.

Bạn Vũ Thị Thanh Hương dù mới kỳ đầu sang nhập học tại trường đã được học lớp 3 và ngay kỳ đầu này đã nhận được học bổng thành tích học tập xuất sắc.

IKOMS rất vui mừng về các thành tích học tập của các em đã nhận được. 

Bài viết liên quan