CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Bạn Đoàn Thị Nga

14/05/2021

Bạn Đoàn Thị Nga

Sinh năm: 1998

Nơi ở: Hải Dương

Bạn Nga là bạn của bạn Tăng Xuân Hoàn. Hai bạn đến IKOMS với mong muốn được học tập cùng trường tại Hàn Quốc. 

Và giờ đây hai bạn đã trở thành tân sinh viên trường Đại Học Kyonggi, ngôi trường uy tín của Hàn Quốc. 

Bài viết liên quan