CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Học Sinh Trường Daehan Theological University Bay Sang Nhập Học

03/06/2022

14 Bạn Học Sinh Trường Daehan Theological University ngày 02/06/2022 đã bay sang nhập học.

Chúc các em học tập thành công tại Hàn Quốc.

Bài viết liên quan