CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Bạn Hoàng Lan Anh Đại Học Sungkyul

13/06/2022

Bạn Hoàng Lan Anh

Sinh năm: 2003

Quê Quán: Quảng Ninh

Bạn Lan Anh biết đến tới IKOMS qua các phương tiện truyền thông. Khi bạn nên công ty bạn đã hoà nhập rất nhanh với các bạn học sinh tại công ty. 
Chăm chỉ học tập và luôn có ý thức tốt. 

Mong muốn của Lan Anh là được học tập tại trường đại học Sungkyul và IKOMS đã biến mong muốn đó của bạn trở thành hiện thực.

Để ngày 12/06/2022, bạn đã bay sang nhập học tại trường đại học Sungkyul

Chúc em học tập tốt và thành công tại Hàn Quốc. 

Bài viết liên quan