CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Du Học Sinh Trường Kyungmin College 경민대학

03/01/2024

Chúc mừng các tân du học sinh trường Kyungmin College 경민대학

Đặng Đình Đạt đến từ Quảng Ninh

Nguyễn Minh Đạo đến từ Quảng Ninh

Trần Thị Ngọc đến từ Hải Dương

Vũ Thị Thanh Vân đến từ Hà Nội

chúc các em học tập tốt và thành công tại Hàn Quốc

Bài viết liên quan