CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DU HỌC HÀN QUỐC IKOMS Đăng ký tư vấn
0987 458 688 duhochanquoc.ikoms@gmail.com

Dương Thị Hằng - Đại Học Kyonggi

13/12/2020

Bạn Dương Thị Hằng

Sinh năm: 2001

Quê quán: Quảng Ninh

Bạn Dương Thị Hằng đã nhận được visa sang nhập học tại trường Đại Học Kyonggi.

Bài viết liên quan